Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

JRRMV finansu piesaiste

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola (JRRMV) kopš 2007.gada ļoti aktīvi strādā pie Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistes.

Līdz šim JRRMV finanšu palīdzību ir saņēmusi no vairākiem ES fondiem: Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF), kā arī no ES Mūžizglītības programmas (Leonardo da Vinci un Comenius programmas).

JRRMV regulāri piedalās arī Valsts Kultūrkapitāla fonda un citu atbalsta fondu izsludinātajos projektu konkursos.

 

Informācija par JRRMV piesaistīto finansējumu kopš 2007.gada:

Lejupielādējamie faili