Jaņa Rozentāla Mākslas Skola

Par projektu

Pievienots 18.10.2013.

0001202_ART_LARGE_ESF_Europe_IZM_logo_ar-saukli-

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas papildinājuma

1.2.1.1.4. apakšaktivitātes “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

(Vienošanās Nr. 2009/001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001)

2009.g. 18.septembrī JRRMV noslēdza līgumu ar IZM par sadarbību Eiropas Sociālā fonda (ESF) darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projektā „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” (Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001).

17.09.2013. JRRMV ir noslēgusi sadarbības līgumu ar LR Izglītības un zinātnes ministriju par ESF projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” vienošanās Nr.2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001 pagarināšanu.

Projekta īstenošanas laiks tiek pagarināts līdz 31.08.2015.

Lasīt tālāk

Mērķstipendiju rezultāti

Pievienots 18.10.2013.

0001202_ART_LARGE_ESF_Europe_IZM_logo_ar-saukli-

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas papildinājuma

1.2.1.1.4. apakšaktivitātes “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

(Vienošanās Nr. 2009/001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001)

 

ESF mērķstipendiju rezultāti:

Lasīt tālāk

Pārskati 01.09.2013. – 31.08.2015.

Pievienots 15.01.2014.

0001202_ART_LARGE_ESF_Europe_IZM_logo_ar-saukli-

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas papildinājuma

1.2.1.1.4. apakšaktivitātes “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

(Vienošanās Nr. 2009/001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001)

 

Informācija aktualizēta: 03.07.2015.

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas ESF mērķstipendiju apguve

Lasīt tālāk

Pārskati 01.09.2009. – 31.08.2013.

Pievienots 28.10.2013.

0001202_ART_LARGE_ESF_Europe_IZM_logo_ar-saukli-

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas papildinājuma

1.2.1.1.4. apakšaktivitātes “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

(Vienošanās Nr. 2009/001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001)

 

Ziņojums par ESF projekta īstenošanas gaitu

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā

Lasīt tālāk

Publikācijas

Pievienots 28.10.2013.

0001202_ART_LARGE_ESF_Europe_IZM_logo_ar-saukli-

INFORMATĪVAIS E-IZDEVUMS

Lasīt tālāk